Anayasa Mahkemesi: ‘Bildiri dağıtmak ve tişört giymek etrafa rahatsızlık vermez’

Yurttaşın beyanı üzerine olay yerine gelen kolluk kuvvetleri Fırat Can Kara hariç, dört arkadaşını polis merkezine götürerek haklarında çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. hususu uyarınca 153 TL idari para cezası uyguladı.

BİR SAAT SONRA KONUTUNDAN SÖZE ÇAĞRILDI

Fırat Can Kara’nın, polisler gelmeden yaklaşık bir saat evvel olay yerinden ayrıldığının tespit edilmesi üzerine gerekli idari süreçlerin yapılması gayesiyle polis merkezine davet edildi ve çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle onun hakkında da 153 TL idari para cezası uygulandı.

KARA’NIN İTİRAZI ANKARA 3. SULH CEZA HAKİMLİĞİ TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİ

Fırat Can Kara kelam konusu hareketin Kabahatler Kanunu kapsamında cezalandırma konusu yapılamayacağını ve gerçekleştirdiği hareketin rastgele bir hata teşkil etmediğini belirterek idari para cezasına itiraz etti. İtirazı inceleyen Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği Kara’nın itirazını “idari yaptırımın yasa ve metoda uygun olduğu” gerekçesiyle 13 Mart 2019 tarihinde kesin olarak reddetti.

“MADDENİN ÖZÜYLE ÇELİŞEN VE ÖNGÖRÜLEMEZ BİR YORUM”

Karar sonrasında ferdi müracaat yapan Kara’nın savları AYM İkinci Kısım tarafından kabul edildi. AYM kararında şu sözler yer aldı:

“5326 sayılı Kanun’un 37. unsurunda düzenlenen kabahatin bildiri dağıtma hareketini kapsamadığının açık olduğu, Mahkemenin bildiri dağıtmayı bu unsur kapsamında değerlendirmesinin unsurun özüyle çelişen ve öngörülemez bir yorum olduğu açıktır. Ortaya çıkan bu sonuç Anayasa’nın 38. hususunun birinci fıkrasında düzenlenen cürüm ve cezaların yasallığı unsuru ile bağdaşmamaktadır.

Fırat Can Kara’nın 5326 sayılı Kanun’da kabahat olarak öngörülmemiş olan fiili nedeniyle kamu makamlarınca yoruma dayalı olarak idari para cezası ile cezalandırılmasının Anayasa’nın 38. hususunda düzenlenen kabahat ve cezaların yasallığı prensibini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır.”

“BİLDİRİ DAĞITMANIN VE TİŞÖRT GİYMEK ETRAFA RAHATSIZLIK VERMEZ”

Kara’nın kişisel başvurusunu pahalandıran AYM, bildiri dağıtmanın ve Halkevleri tişörtü giymenin etrafa rahatsızlık vermeyeceği kararına vardı. Kararın kararında açıklanan münasebetlerle Fırat Can Kara’nın isimli yardım talebinin kabulüne, hata ve cezaların yasallığı prensibinin ihlal edildiğine ait tezin kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 38. hususunda garanti altına alınan kabahat ve cezaların yasallığı prensibinin ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin kabahat ve cezaların yasallığı prensibinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için tekrar yargılama yapılmak üzere Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmesine, 4 bin 500 TL vekalet fiyatının Fırat Can Kara’ya ödenmesine karar verildi.

Yorum yapın